Vinterläge

Så använder Bosse Rappne Vinterläget:

Vintern är en återkommande utmaning när ljuset sviktar och temperaturen sjunker. Växtligheten har, beroende på sort, olika behov av vintervila för att överleva. Under vintern, nov–mars (beroende på geografiskt läge), är ett svalt och frostfritt klimat av största vikt. Växthus i kombination med MyEden är som sagt en klimatsmart lösning. 

I mitt växthus går därför värmefläkten kontinuerligt för att röra om luften så det inte fryser längs väggarna. Jag har vintertid 5–8 grader, lite beroende av vilka växter som ska övervintra. Blir det riktigt kallt utomhus kan ett frostfritt läge med 2 grader vara ett alternativ under en kort period – för att begränsa energiåtgången. Men det ska helst vara kring 7–8 grader för att citroner och andra medelhavsväxter ska må bra och överleva vintern. Att vintervila dem i rumstemperatur är inget bra alternativ.

Vill du vintertid minimera energiåtgången går det att sätta upp en enkel vägg av bubbelplast i växthuset. Notera att det enbart är värmen i systemet som drar el – ingenting annat.