Så installerar du MyEden

För den normalhändiga är det knappast något problem att installera MyEdens klimatsystem på egen hand. För att göra installationen så enkel och tydlig som möjligt kan vi förutom manualen också visa ett antal filmer där Bosse visar hur du installerar systemet steg för steg.


Om du har köpt klimatsystemet MyEden och har frågor om installationen är du självklart varmt välkommen att kontakta oss. Det gör du via ett tryck på den gröna knappen nedan.

Få hjälp av en Expert
 

Hela installationen

Denna filmen visar hela installationen av MyEdens system. Om du vill titta på de olika momenten separat så hittar du de nedan på denna sida.

 

1. Montera apparatlådorna

Välj en plats, ett hörn i växthuset som du inte behöver använda så ofta för andra praktiska sammanhang.
Montera och skruva fast de tre-fyra delarna (nedan) på gemensam yta – en platta, en träskiva eller befintlig växthusvägg;

1. Apparatlådan för nätaggregatet med plats för adapters (eftersom det är 24 volt).

2. Apparatlådan med datorn (styrsystemet) dit sladdar/kabel från MyEdens olika beståndsdelar ska dras. 

3. Eluttag. Här behövs ett trefasuttag och ett enfasuttag – ett dubbelt vägguttag för stickkontakter föreslår vi.

4. Dra samtidigt fram eventuell ethernetkabel för pålitlig internetuppkoppling.

Montera de olika delarna gemensamt på låg höjd för att undvika att sladd/kabel blir ett hinder på snubbelhöjd. Vi föreslår en yta på omkring 70x45 cm och platta av den här typen finns som tillbehör där du köper växthus. Träskiva eller befintlig vägg är som sagt ett alternativ.

Försäkra dig samtidigt om pålitlig tillgång till Internet och därmed möjlighet att klimatstyra växthuset via app i mobilen. Internet-tillgång kan etableras via din ordinarie wifi-uppkoppling men använd gärna separat ethernetkabel – som dras till datorn. Det blir mer pålitligt.

 

2. Montera väderstationen på växthusets tak

Väderstationen, som mäter en mängd viktiga ingredienser, monteras på taket i följande ordning;  

1. Stick in bifogad vinkel/ställning i takhusnocken. I nocken på växthus av aluminium finns ett spår, där vinkeln passar. Skruva fast den i nocken med en twist-in bult.I ett växthus av trä fäster du vinkeln ovanpå nocken med träskruv.Notera att vi redan vid beställning korresponderar angående typ av växthus.

2. Sätt det rostfria förlängningsröret, 50 cm högt, på vinkeln och lås fast röret med en skruv. Nu är det stadigt.

3. Ta fram väderstationen och montera vindriktningsgivaren högst upp. Lås fast vindriktningsgivare med bifogad insektsnyckel.

4. Sätt det rostfria maströret på väderstationen och lås fast det.

5. Lyft upp väderstationen på taket och sätt enheten på förlängningsröret. Vänd stationens fönster med solcell åt söder oavsett i vilken riktning växthuset står. Lås fast stationen med en skruv.

6. Fäst väderstationens sladd på taket vid behov och dra den in genom hål i taknocken.

TIPS: Väderstationen, som mäter vindens hastighet och riktning, temperatur och luftfuktighet samt solstrålning, placeras i fritt och ostört läge minst 50 cm ovanför taket. Undvik trädgrenar.

Skarva vid behov sladden från väderstationen och installera den omgående i datorn (se punkt 8 – Anslut sladd/kabel till dator). Alternativt märk sladden ordentligt för senare installation i datorn.

Notera att sladd/kabel enkelt går att fästa och samtidigt dölja genom att trycka in dem i spåren på växthus av aluminiumkonstruktion. Med hjälp av en bit eltejp runt sladden sitter de extra stabilt. Använd annars kabelskena.

 

3. Sätt fast regnsensorn/givaren

Med hjälp av ett par skruvar i taknocken fäster du den lilla regnsensorn. 

En givare med värmetrådar som placeras en liten bit från väderstationen så att den inte hindrar regnet från att falla på den. 

Viktigt är att regnsensorn lutar 10–30 procent så att nederbörden rinner av samtidigt som värmetrådar (med väldigt lite värme) torkar upp regnet. 

Sensorn känner av när det börjar och slutar regna och öppnar/stänger luckorna med 30 sekunders fördröjning. Används enbart när det är så pass varmt att luftluckorna vill öppna vid överskottsvärme. 

Lämnar 5–8 cm öppet om det regnar och samtidigt är varmt.

2. Fäst regnsensorns sladd på taket vid behov och dra den in genom samma hål som väderstationen i taknocken. Se till att inga sladdar hänger och dinglar. Det här är den mest vind- och väderkänsliga delen av växthuset.

TIPS: Snyggast och enklast att montera på nocken.
Skarva vid behov sladden från regnsensorn och installera den omgående i datorn (se punkt 8 – Anslut sladd/kabel till dator). Alternativt märk sladden ordentligt för senare installation i datorn.

 

4. Häng upp inomhusgivaren/droppen

Häng inomhusgivaren/droppen på en ljus och central plats i växthuset. På en plats där solen kommer åt så mycket som möjligt. Placera droppen så att den inte skyms av växande växter eller något annat, och tillräckligt högt för att inte vara i vägen. Behåll och bind ihop minst en meter extra sladd så du enkelt och flexibelt kan flytta givaren vid behov.

Notera att den svarta delen av inomhusgivaren/droppen mäter in- och utstrålning och ska kontinuerligt påverkas av solen. Är den skuggad från solljuset försämras funktionen och komfortläget fungerar inte som tänkt.

Den ljusa delen av droppen, som mäter temperatur och luftfuktighet, behöver inte vara påverkad av solen. 

 

5. Montera om takluckor och nya kedjemotorer

Paketet med nya konstruktionen av lucköppnare innehåller fyra detaljer för varje taklucka; ett takluckfäste, en justerbar skruv för fästet, en bygel/hållare för motorn och en kedjemotor med 50 cm lång kedja. 50 cm fungerar utmärkt på normala växthus men har du kortare slaglängd på luckan så räcker det med en enkel justering med skruven. 

Vi rekommenderar att du monterar en taklucka åt gången men undvik att montera i samband med strålande sol och hög temperatur. Det blir varmt under glaset. 

Gör så här;

1. Demontera befintlig(a) lucköppnare.

2. Skruva fast takluckfästet i mitten av takluckan – med sexkantsnyckel t ex. Det finns ofta en mittmarkering i konstruktionen, mät annars noggrant.

3. Montera bygeln/hållaren för kedjemotorn i centrum av luckan och inte för nära kanten. Borra ett av de två hål som behövs och fäst bygeln/hållaren med en skruv. Kontrollera sedan att bygeln sitter i rätt läge ooch borra därefter det andra hålet. Fäst den andra skruven.

Använd en twist-in bult vid aluminiumkonstruktion och träskruv vid trälucka. Bultar och skruvar finns där växthus säljs.

I samband med din beställning stämmer vi av vilken typ av växthus det gäller så rätt modell av skruvar medföljer.

4. Installera motorn med kedjefästet uppåt. Skruva fast med två skruvar – en på var sida.

5. Sätt den justerbara skruven mellan motor och taklucksfäste på plats. Justera höjden och skruva fast den i taklucksfästet.

6. Skarva sladdar från kedjemotorerna (se punkt 7 – Skarva sladdar) och installera dem i datorn (se punkt 8 – Anslut sladd/kabel till dator). Alternativt märk sladdarna­­­ ordentligt för senare installation i datorn.

 

6. Installera fläkten

En specialkonstruerad fläkt som enbart fungerar i MyEden. 

1. Installera styrkabeln från fläkten i datorn. 

Datorn räknar med hjälp av algoritmer för utetemperatur och solinstrålning (watt per kvadratmeter) exakt ut hur mycket värme fläkten behöver pytsa ut för att bibehålla den temperatur som är programmerad för hela växthuset. 

2. Koppla fläktens nätanslutning till trefasuttaget (se punkt 1 – Välj plats och montera apparatlådor och elanslutning).

TIPS:
 Ställ fläkten en bit från väggen så att den kan ta in luft bakifrån och rikta den inte mot någon kruka.

Fläkten finns i två modeller – 5 kW och 9 kW beroende på växthusets storlek och behov.

 

7. Skarva sladdar

En återkommande detalj när du installerar MyEden är förstås att det är rätt längd på sladdar och kabel. För att undvika sladdhärvor, alltför korta konstruktioner eller kunna dölja sladdarna krävs att materialet skarvas professionellt. 

Det gör du antingen under arbetets gång eller nu när alla ingredienser är uppsatta och monterade i växthuset.

Hjälp på vägen – skarva så här utan några specialverktyg.

1. Skala av plasten på sladdarna som ska skarvas – så att både plus- (brun) och minustråd (blå) frigörs och syns tydligt.

2. Förskjut skarvarna, så att trådarna (plus och minus) inte riskerar att komma emot varandra och orsaka kortslutning.

3. Trä på en bit krympslang för att vädertäta skarven senare. Använd krympslang hellre än eltejp för att försegla skarven eftersom tejp kan släppa efter en tid.

4. Skarva de bruna och blå trådarna med hjälp av liten skarvklämma.

5. Vädertäta skarven med krympslangen. Värm och smält den med tändare.

TIPS: Det behövs inga specialverktyg för att skarva sladd.

 

8. Anslut sladd/kabel till datorn

Det sista steget i installationen av MyEden i växthuset är att koppla sladdarna till datorn. Kanske väljer du att installera alla sladdar i tur och ordning eller alla på en gång. 

Hur som helst rör det sig om ett tiotal sladdar, lite beroende på antal fönsterluckor.

Gör så här;

1. Notera var sladden ska installeras. Plats/ventilationslucka i datorn framgår tydligt av både manual och märkning. Sladden/kabeln har du märkt tidigare enligt instruktionen.

2. Lossa locket på den vädertätning på baksidan av datorn där kabeln/sladden ska in. Träd locket över sladden och stick in den via hålet i den vädertäta gummiproppen på datorns baksida. Gör det gärna med lite extra sladd så blir det enklare att koppla sladden till rätt ventilationslucka i datorn.

3. Ventilationsluckan i datorn är märkt och i den sitter en löstagbar plint. Ta loss plinten och montera brun ledning i plus- och blå ledning i minuskontakten. Dra åt de små skruvarna, kontrollera att ledningarna sitter fast och sätt tillbaks plinten i ventilationsluckan.

4. Behåll gärna ett par extra cm sladd i datorn och skruva åt locket på vädertätningen.

TIPS: På baksidan av manualen finns en pedagogisk skiss över var de olika sladdarna ska installeras.