Köpvillkor

MYEDEN KÖPVILLKOR PRISER OCH BETALNING
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

GARANTIER OCH SERVICE
MyEden lämnar 1 års garanti på samtliga komponenter.

PRIVAT POLICY
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

COOKIES
Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

LEVERANSER
Normal leveranstid är 5-7 arbetsdagar. Om förseningar skulle uppstå kommer du kontaktas av MyEdens supportavdelning.

RETURER
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

ÅNGERRÄTT
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från mottagandet enligt distansavtalslagen. Om man vill använda ångerrätten måste detta meddelas oss skriftligen senast 14 dagar efter mottagandet. Man kan även använda den standardmall som finns på konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Våra kontaktuppgifter hittar du under “kontakt” eller längst ned på sidan. Vid användande av ångerrätten måste varan skickas tillbaka senast 14 dagar efter att ångerrätten åberopats.
Vid åberopande av ångerrätt måste kunden själv stå för kostnaden för returfrakt. Frakt till kund är en tjänst och förbrukas, varför den inte går att återlämna.

Efter att produkten returnerats i godkänt skick återbetalas ordersumman minus den faktiska kostnaden för frakt till kund. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan måste vara hel, ren och originalförpackningen oskadad. Om den returnerade varan och dess emballage inte är i återförsäljningsbart skick kommer prisavdrag för värdeminskningen att göras från den summa som betalas tillbaka.

Avbeställning En order kan avbeställas om den ännu inte blivit expedierad. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från MyEden. Återbetalningsskyldighet: Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr. Transportskador Kunden ska ankomstkontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och allt är helt. Avsaknat kolli (jämför med fraktsedeln) eller synliga skador på varan eller emballage ska anmälas till speditören omedelbart vid ankomst. Visa skadan eller avsaknaden för chauffören och be denna göra en anteckning om skadan och signera på ett papper som du behåller.

Emballaget måste sparas. Om en vara är transportskadad skall MyEden kontaktas inom 3 dagar med komplett anmälan, bifoga en kopia på chaufförens anteckning och bild på emballaget/paketet och skadorna på innehållet. För att kunna få någon felavhjälpning måste kunden vara behjälplig och inkomma med all information som vi behöver inom rimlig tid. Tänk på att inga skadade delar får slängas utan att först få klartecken från oss.

Om chauffören inte antecknat skadan eller avsaknaden är transportreklamationen ej giltig. Genom att signera för försändelsen utan anmärkning godkänner man försändelsen.

REKLAMATION
Vid fel som inte är leverans eller transportrelaterade ska kunden kontakta MyEden och berätta om felet. Kunden måste vara behjälplig och inkomma med all information som vi behöver. I det fall fel inte kan konstateras med hjälp av bild kan produkten behöva skickas till oss för undersökning. I det fall vi hittar fel och godtar reklamationen bekostar vi frakten. I det fall produkten är felfri får kunden själv bekosta frakten och får även betala en avgift för undersökningen. Outlöst försändelse För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur, debiteras faktisk fraktkostnad tur Äganderättsförbehåll.

Alla varor förblir MyEden egendom tills dess full betalning erlagts. Ansvar för fel MyEden ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor, MyEden bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada. MyEden bär inget ansvar för felaktig montering eller kostnader som uppkommer pga. felaktig montering. MyEden bär inte heller något ekonomiskt ansvar gällande förseningar som kan ske i samband monteringar gällande skadade, saknade eller felaktiga delar. Force majeure Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MyEden kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MyEden befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Tillämplighet Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

TVIST
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Övrigt MyEden reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om det behövs har MyEden rätt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Vi förbehåller oss rätten att göra produktförbättringar. MyEden förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har MyEden rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. MyEden skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Om ett felaktigt pris angivits på sidan har MyEden rätt att häva köpet och återbetala det som kunden betalat.