Odlingsläge förlänger säsongen

Så använder Bosse Rappne odlingsläget:

Jag brukar i slutet av mars succesivt höja temperaturen i växthuset till 14–17 grader. Då väcks växter som har övervintrat och det blir möjligt att plantera gurkor, tomater och sommarblommor till exempel. 17 grader är en bratemperatur för tomater och gurkor, vilka kan skördas redan i juni.

Under odlingssäsongen – fram till september/oktober – föreslår jag 17 grader som lägsta temperatur. Dagtid stiger ofta temperaturen till följd av hög utetemperatur eller solenergi. Vid 20 grader öppnas ventilationsluckorna i det här fallet, eftersom skillnaden mellan lägsta och befintlig temperatur alltid är tre grader innan luckorna öppnas.

Kom ihåg att temperaturen är i stort sett densamma på alla nivåer i växthuset eftersom fläkten genererar rörlig luftvärme.

Växthuset fungerar som en solfångare. Via MyEden-systemet kan jag i mobilen bland annat se hur stor del av glasytan som exponeras av solen.

Är det väldigt soligt och varmt händer det att jag lägger kalkfärg på taket för att dämpa värmen.

Jag understryker att med jämn temperatur under dygnet, med mindre skillnader mellan högsta och lägsta temperatur, får växtligheten väsentligt bättre förutsättningar. Ett stabilt klimat som minskar risken för skadeinsekter och svampsjukdomar. Grogrunden för egenodlade grönsaker i en garanterat giftfri miljö. Klimatsmart och gott.

Själv använder jag dessutom biologisk bekämpning, nyttodjur.
Läs och lär dig mer om det på Nyttodjur.se