Manuellt läge

Så använder Bosse Rappne Manuellt läge:

Används mycket sparsamt – endast i samband med service och städning.

Akuta felaktigheter uppstår högst sällan eftersom MyEdens hjärna, styrdatorn, får sin information för samtliga funktioner via avancerade algoritmer.

De kommunicerar med internet och displayen i din smartphone. Eftersom den är autonom så fortsätter systemet fungera om internet inte skulle fungera.