Energisparläge

Så använder Bosse Rappne Energisparläget:

Lika enkelt som jag ställer in önskad temperatur i växthuset kan jag också tala om för MyEden-systemet hur mycket energi/ström som får användas, under en månad till exempel.

Systemet noterar min begränsning och när energikvoten är på väg att bli förbrukad sänks temperaturen i växthuset automatiskt – ner till frostskydd. Används förstås vintertid i första hand då en köldknäpp annars kan bli kostsam.

Med ett enkelt knapptryck levereras också en historisk överblick över energiåtgången. Själv brukar jag ha frostfritt och 2 grader som lägsta temperatur under vintern.